H. Lang- eller kortsigtet orientering

Spørgsmålet om lang- eller kortsigtet orientering handler om, i hvilket omfang man ønsker at fremme egenskaber hos mennesker, som skaber belønninger i fremtiden eller man modsat orienterer sig imod at fostre egenskaber, som har sammenhæng med nutid og fortid – og traditionen.

Læs her om teori bag brug af idealtyper.

Kortsigtet orientering (A)

Langsigtet orientering (B)

Optaget af at finde det sande svar Optaget af at finde den rigtige måde at leve på
Der er en universel gældende retningslinje for, hvad der er rigtigt og forkert Hvad der er rigtigt og forkert, afhænger af omstændighederne
Ikke tilfreds med egen indsats for en bedre verden for mennesker og forbedre uretfærdigheder Tilfreds med egen indsats for en verden for mennesker og forbedre uretfærdigheder
Ting og ånd er adskilte Ting og ånd er sammenhængende
Hvis A er sand, må B, dens modsætning være forkert Hvis A er sand, kan dets modsætning, B også godt være sand
Abstrakt rationel tænkning værdsættes Sund fornuft værdsættes
Behov for en fælles forståelse og enighed Uenighed er ikke et problem
Analytisk tænkende Filosofisk, refleksiv tænkende (i synteser)

 

Kilden til skema over Lang- eller kortsigtet orientering

Skemaet over forskelle på lang- og kortsigtet orientering er den eneste af de idealtypiske opstillinger, som ikke er udviklet af vesterlændinge. Nogle kinesiske samfundsforskere fra Hong Kong og Taiwan fandt frem til centrale værdier i kinesisk kultur, og siden blev disse videreudviklet, ved at medarbejdere i 23 forskellige lande verden over besvarede spørgeskemaer omkring disse. Den er en tilføjelse til de gennemgående kulturelle dimensioner, som udvikledes gennem omfattende spørgeskemaundersøgelser i 40 lande af Gert Hofstede. (2006) .

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55