Kulturs selvfølgelighed

For de fleste af os er kultur en selvfølgelighed. Uden at tænke nærmere over det forudsætter vi ofte, at andre forstår verden og livet, som vi gør. Men de handlinger, genstande, holdninger, ord, livsformer og kommunikationsmåder, som er del af os, er langt fra objektive eller neutrale.

Tværtimod er de forbundet med mange forskellige for-forståelser og bagvedliggende betydninger, følelser, præmisser og associationer, der igen er afhængige af konteksten, men også af hvem vi er, vores personlige erfaringer og historie. Det er ubevidst for de fleste af os. Derfor opstår der vanskeligheder, når vi skal forstå hinanden på tværs af større kulturelle forskelle.

Det er næppe muligt at begribe fuldt ud, hvordan kulturelle faktorer spiller ind i vores liv. Vi er for tæt på vores egen kultur til at kunne erfare den som noget distinkt. Derfor vil den give os en forudfattethed i kulturmødet, selvom bevidsthed om det godt kan afbøde de værste ulykker.

”Den anden” er den eller de personer, som vi mødes med på tværs af større kulturelle forskelle. De kan af samme grunde ikke bare fortælle om deres kulturbaggrund, som om vi skulle sætte os ind i et nyt computerprogram. Der er lag, begreber, sammenhænge, forbindelser, forestillinger, erkendelser, sansninger og opfattelser, der spiller ind i mødet, som vi måske ikke engang er i stand til at fatte med vores bevidsthedsniveau. Men vi kan hele tiden blive bedre til det.

På disse sider og finder du teori, der beskriver, hvordan de selvfølgelige aspekter ved kultur er opstået, og hvordan du kan gøre dem mere eksplicitte og tydelige.

Teorien danner grund for øvelser, som du kan se her.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55