G. At være eller at handle

Forholdet mellem mennesket og dets omgivelser kan formes på forskellig vis. Ser vi os selv som overlegne i forhold til vores omgivelser og vil vi tæmme vores omgivelser, eller er det derimod vores omgivelser, som vi bør underlægge os? Er vi mest orienteret mod at handle eller omvendt mod at være?

Læs om teori bag brug af idealtyper.

At handle (A)

At være (B)

Mennesket er udviklingsdygtigt Mennesket er, som det er
Den menneskelige natur og situation kan forandres.
” Den amerikanske drøm” – bare vi vil, kan alle blive millionærer.
Mennesket har medfødte egenskaber og roller, som ikke forandres, men ligger fast
Jeg´et er adskilt fra gruppen Jeg´et er tæt knyttet til gruppen
Naturen og omverdenen kan styres og forandres
Mennesket er verdens herre.
Mennesket er naturens tjener
Tilpasning til omgivelserne
Mennesket er underlagt noget, som er højere end det selv.
Handlingsorienteret Værensorienteret
Fokuseret på opgaven, på effektivitet, på at forme livet, at skabe forandringer og at gøre opdagelser. At tage ting, som de kommer
Mennesket ansvarlig og udgør grundlæggende enhed i samfundet Mennesket er ansvarlig, men ikke alene – der spiller andre kræfter ind også

Ovennævnte skema bør ses i sammenhæng med nedenstående, hvor et yderligere aspekt er tilføjet – nemlig det ”at være gennem udvikling”.

 

At handle (A)

At være gennem udvikling (B)

At være (C)

Den menneskelige natur og situation kan tæmmes/forandres.
” Den amerikanske drøm” – bare vi vil, kan alle blive millionærer.
Mennesket kan opnå harmoni med sine omgivelser ved at udvikle sig. Mennesket har
medfødte egenskaber og roller, som ikke forandres, men ligger fast
Fokus på: Hvad kan mennesket? Fokus på: Hvad er mennesket? Fokus på: Hvad er omgivelserne /situationen?
  Lære at beherske følelser, kontrollere sindet gennem meditation osv.
Udvikling af alle jeg´ets aspekter til en integreret helhed.
 
Handleorienteret Handling med udgangspunkt i væren Værensorienteret

 

Kilden til skema over At være eller at handle

Skemaet er udviklet på baggrund af Edgar H. Scheins observationer og erfaringer med kulturer i forskellige organisationer fra hans bogen ”Organisationskultur og ledelse” (1994).

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55