C. Magtdistance

Magtdistance handler om, hvilket forhold, som et samfund mener, der bør være mellem over- og underordnede mennesker. Med en lille magtdistance tilstræbes det, at der er en lille forskel mellem over- og underordnede, forældre og børn, elev og lærer etc. Med en stor magtdistance vil der omvendt være en stor autoritetstro og respekt for en overordnet.

Læs her om teori bag brug af idealtyper.

Lille magtdistance (A)

Stor magtdistance (B)

Uligheder mellem mennesker bør reduceres til et minimum Uligheder mellem mennesker både forventes og ønskes
Der bør i en vis udstrækning være og er gensidig afhængighed mellem de mindre og de mere magtfulde De mindre magtfulde bør være afhængige af de mere magtfulde; i praksis deler de mindre magtfulde sig imellem afhængighed og modafhængighed
Forældre behandler børnene som jævnbyrdige Forældre lærer børn lydighed
Børn behandler forældrene som jævnbyrdige Børn behandler forældrene med respekt
Lærerne forventer, at elever tager initiativ i klassen Læreren forventes at tage alt initiativ i klassen
Lærerne er eksperter, der videregiver upersonlige sandheder Lærerne er guruer, der videregiver personlig visdom
Elever behandler lærere som jævnbyrdige Elever behandler lærerne med respekt
Højere uddannede er mindre autoritetstro end lavere uddannede Både højere og lavere uddannede udviser næsten samme autoritetstro
Organisationens hierarki betyder ulighed med hensyn til roller, der er fordelt efter bekvemmelighedshensyn Organisationerne hierarki afspejler den eksistentielle ulighed mellem overordnede og underordnede
Decentralisering er udbredt Centralisering er udbredt
Små lønforskelle mellem top og bund Store lønforskelle mellem organisaitonens top og bund
Underordnede forventer at blive tage med på råd Underordnede forventer at få at vide, hvad de skal gøre
Den ideelle chef er en snarrådig demokrat Den ideelle chef er en velvillig autokrat eller en god fader
Privilegier og statussymboler er ikke velset Privilegier og statussymboler både forventes og er udbredt
 

Kilden til skema over Magtdistance

Sociologen, Gert Hofstede (2006) har beskrevet forskelle mellem grundlæggende værdier i forskellige samfund. Han gennemførte en omfattende spørgeskemaundersøgelse i 40 forskellige lande, og disse viste nogle markante forskelle i menneskenes værdiopfattelse. Han har her opsummeret disse omkring magtdistance.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55