F. Adskillelse versus helhed

Tendensen til enten at adskille og se ting i enkeltdele og omvendt at se alting i en helhed afhænger bl.a. af, hvilken overvejende produktionsform, der præger et samfund.

Læs her om teori bag brug af idealtyper.

Højteknologisk produktionsform

Enkel produktionsform

At adskille og splitte op i enkeltdele – analytisk tænkning At se alting i en helhed – syntetisk tænkning
Opsplittelse i forskellige livsverdener, - mest markant opsplittelse mellem arbejde og fritid, men også
f.eks. børneverden, voksenverden, barndom, ungdom, pensionisttilværelsen osv.
Ingen adskilte livsverdener
Planlægning, behovsudsættelse Livet er en kontinuerlig strøm af begivenheder
Abstrakt tankegang Konkret tankegang
Livet for fremtiden. Tid er vigtig. Livet foregår lige nu. Tid er ikke vigtigt.
Følelser adskilt fra deres naturlige sammenhæng Følelser i deres naturlige sammenhæng

 

Kilden til skema over Adskillelse versus helhed

Skemaet er udviklet af Karen Nørskov på baggrund af Astrid Bastiansens bog Socialpsykologiske perspektiver. Astrid Bastiansen beskriver, hvordan mennesket i højteknologiske industrisamfund har udviklet ”teknologisk tænkning”, - det vil sige en tendens til at se alting adskilt og opsplittet som enkeltdele. Mennesker derimod med baggrund i en enkel produktionsform, hvor alle dele i produktionen kan følges fra start til slut, udvikler evnen til at se og leve i helheder. (Nørskov, 1999)

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55