A. Individe og kollektiv (Hofstede)

Kollektivisme og individualisme handler om den enkeltes forhold til det fællesskab, oftest familien, som det indgår i. Hvor stor plads har den enkelte i forhold til familiens? I hvor høj grad går det enkelte individs interesser forud for fællesskabets? Hvordan reguleres disse forskelle?
 

Kollektivistisk livsform (A)

Individualistisk livsform (B)

Mennesker fødes ind i udvidede familier eller andre egengrupper, der fortsat beskytter dem mod loyalitet til gengæld Alle opdrages til at kunne sørge for sig selv og sin nærmeste (kerne) familie
Identitet har basis i det sociale netværk, man tilhører Identitet har basis i den enkelte
Børn lærer at tænke i ”vi”-form Børn lærer at tænke i ”jeg”-form
Harmoni bør altid opretholdes, og direkte konfrontationer undgås At sige sin mening er direkte kendetegnende for et ærligt menneske
Høj kontekstuel kommunikation Lav kontekstuel kommunikation
Overtrædelser føre til skamfølelse, og at man selv og gruppen taber ansigt Overtrædelser føre til skyldfølelse og tab af selvrespekt
Formålet med uddannelse er at lære, hvordan man gør Formålet med uddannelse er at lære, hvordan man tilegner sig viden
Eksamensbeviser giver adgang til grupper med højere status Eksamensbeviser forøger den økonomiske værdi og/eller selvrespekten
Forholdet arbejdsgiver-ansat opfattes i moralsk betydning, som en familiær forbindelse Forholdet arbejdsgiver-ansat er en kontrakt, der antages at være baseret på gensidige fordele
Ved ansættelser og forfremmelser tages den ansattes egengruppe med i betragtning Ansættelser og forfremmelser antages udelukkende at være baseret på færdigheder og regler
Ledelse er ledelse i grupper Ledelse er ledelse af enkeltindivider
Forbindelser går forud for opgaven
Opgaven går forud for forbindelse
 

Kilden til skemaet over Forholdet til kollektivet og individet (Hofstede)

Sociologen, Gert Hofstede (2006) har beskrevet forskelle mellem grundlæggende værdier i forskellige samfund. I 1966 gennemførte han en omfattende spørgeskemaundersøgelse i 40 forskellige lande, og disse viste nogle markante forskelle i menneskenes værdiopfattelse. Han har her opsummeret disse omkring kollektivisme og individualisme.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55