Interkulturelle værktøjer - i kombination med vores menneskelige egenskaber

Overordnet handler Interkuturel.com om at give redskaber til at afdække kulturforskelles slørende betydning. Og på den baggrund skabe forståelse, kontakt og dialog mellem mennesker.

Interkulturel.com byder på masser af dette via teorier, skabeloner og øvelser.

Men det kan være vigtigt at minde os selv om, at ingen teori, analyseredskab eller værktøj kan tage højde for alt. Enhver viden er begrænset af sin epoke, tid og den kulturkreds, som den er del af. Der er forhold i mødet mellem mennesker, som selv den ypperligste teori og det mest fintudviklede værktøj ikke kan tage højde for.

Derfor må vi til syvende og sidst ikke glemme, at vi som mennesker er meget mere end tillærte teorier, kulturforståelse og interkulturelle værktøjer. Når vores metoder ikke helt slår til, slår vi måske alligevel til som mennesker – forudsat at vi tør bruge os selv. Derfor er det vigtigt, at vi husker at trække på andre sider af os selv end tillært viden – de mellemmenneskelige egenskaber, såsom at undre os, at anerkende hinanden, at lytte og at have hjertet med.

Ægte nærvær, menneskelig indlevelse og åbenhed kan suppleres, men ikke erstattes af teorier og øvelser.

Balance i kulturmødet opstår der, hvor vi både kan sætte teorierne i spil og tør bruge os selv.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55