Uddybning om vanskeligheder ved at definere kultur klart

Kultur er svært, ja, nok nærmest umuligt at definere helt klart. – For hvad er kultur, og hvad er ikke kultur? Der findes nok kun et tilsvarende begreb, som er lige så svært at definere som kultur, og det er begrebet natur.
 
At håndtere kulturs betydning er en konstant balanceakt, hvor vi må forsøge at undgå at falde til den ene side, hvor kulturens betydning overdrives, eller den anden side, hvor vi underdriver kulturens betydning. I begge situationer vil vi mistolke, og personen eller gruppen, som det drejer sig om, vil ikke føle sig kommet i møde, men misforstået.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55