At undersøge

Ved at opdage vores egen og den andens kultur, gennem indlevelse og iagttagelse får vi et indtryk af, hvordan de kulturelle aspekter spiller ind.

Men da kultur er svært, ja, nok nærmest umuligt at definere helt klart, har vi endnu ingen klare svar.

Klik ind her for kort uddybning af vanskeligheder ved at definere kultur.

Derfor må vi som interkulturel aktør altid forholde os spørgende og undersøgende. Kan det tænkes, at det forholder sig på den her måde, som jeg via mine metakulturelle iagttagelser har dannet mig en forestilling om? Vi sætter hypoteser eller tankeeksperimenter op inden i os selv, som vi kan gå videre med og undersøge.

Vi kan undersøge vores hypoteser ved direkte at spørge de personer, det drejer sig om.

Det kan også ske ved, at vi afprøver vores hypotese, for hvis noget fungerer og virker i situationen, så er det nok godt nok.

I interkulturelt virke er vi pga. kulturs udefinerbarhed nødt til at forholde os vældigt reflekterende og undersøgende frem for at generalisere og danne os forhastede konklusioner. Vi skal være parate til at opgive vores forestilling om, hvordan situationen skulle forstås, og udvikle en ny hypotese.

Det er en god ide at forestille os selv som linedanseren, der balancer på linen, som et synonym for processen i det interkulturelle virke. Det, der skaber et balancepunkt og holder os fast på linen, er evnen til at undersøge, reflektere og sætte vores forestillinger på spil frem for at drage forhastede konklusioner.

Gennem kulturel viden om såvel vores egen som den andens kultur, indlevelse og iagttagelse har vi et godt grundlag for at danne os relevante hypoteser at undersøge ud fra, så at vi kan tage et nyt sikkert skridt på linen. Derved sker den mest stabile afvejning af kulturens betydning.

Som interkulturel aktør er der ikke mange færdige og hurtige svar, men derimod en hel masse spørgsmål. Derfor er vi altid på ekstra arbejde. Det kan være krævende, men på den anden side går vi ind til et spændende og udviklende felt, hvor vi på egen krop får lært betydningen af mangfoldighedstænkning og et åbent ”mindset”.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55