Kulturs dybere lag

Her kan du øve dig i, hvordan kulturens dybere lag, også kaldet for virkelighedsforståelser, spiller ind i kulturmødet. Derved får du mulighed for at bygge bro mellem forskelle i virkelighedsforståelser.

Virkelighedsforståelser er det dybereliggende motiv, der ligger til grund for den måde, som vi hver især vælger at handle og leve på. Man kunne også kalde det for fundamentale livsholdninger eller værdigrundlag.

Kulturs dybere lag er usynlige. Ikke kun for øjet, men for vores bevidsthed som sådan. Det er en ubevidst og selvfølgelig måde at se vores virkelighed på. De består af et univers, som nogle gange lægger uden for den verbale udtryksform, og derfor kan være svære at formidle.

Når vi forsøger at finde ud af, hvordan virkelighedsforståelserne spiller ind, er det ensbetydende med, at vi forsøger at begribe andre menneskers dybereliggende kulturelle motiv for at gøre, som de gør. Vi tolker andre.

Nogle helt færdige svar vil vi derfor næppe nogensinde få. Alligevel kan vi få præciseret mere klart, hvordan den kulturelle dimension spiller ind i mødet med andre mennesker. Derved bliver det nemmere at afdække, hvad der i interaktionen med andre mennesker er personligt, og hvad der er kulturelt og derved undgå mistolkninger.

Faren for overfortolkninger og forenklinger er selvsagt stor. Derfor er det vigtigt, at vi konstant forholder os undersøgende og reflekterende.

Men det er umagen værd at arbejde med det. Når du personligt erfarer og kan iagttage, hvordan der snakkes ud fra vidt forskellige virkelighedsforståelser, og derved bliver i stand til at tage højde for det, bygges der bro mellem forskellene i virkelighedsforståelser. Det giver en befriende lethed i kontakten. Det føles som om, at der er noget, der falder på plads.

Det er en fordel at læse teorien bag kulturs dybere lag, inden du arbejder med øvelserne.

I menuen i venstre side kan du klikke ind på øvelser om kulturs dybere lag.

Tror du på Gud, sagde en vesteuropæer til en indisk antropolog, som bliver forlegen ved det spørgsmål. - Selvfølgelig tror man på Gud. Det vigtigste er, hvad man gør. Inderen ville aldrig stille dette spørgsmål (Hofsteede, 2006).

Vores eget (begrænsede) virkelighedssyn giver os én bestemt vinkel at forstå virkeligheden ud fra.

Det har betydning for de spørgsmål, som vi stiller omkring vores virkelighed. For de ord, som vi bruger for at beskrive vores virkelighed. For det, som vi opfatter som vigtigt og samtidigt for det, som vi regner for uden betydning. Og for de ræsonnementer, som vi gør om, hvad der er godt og dårligt.

Mennesker med et andet virkelighedssyn vil stille andre spørgsmål, se noget andet, bruge andre ord og nå frem til andre ræsonnementer om samme virkelighed.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55