Kulturs selvfølgeligheder

Uden at tænke nærmere over det forudsætter vi ofte, at andre forstår verden og livet sådan, som vi selv forstår det. Kultur er selvfølgeligt for os. Her finder du øvelser og ideer til at håndtere kulturmøder på en måde, hvor de kulturelle selvfølgeligheder bliver mere eksplicitte og tydelige.

Hvis du ønsker et kort resume af teorien bag kulturs selvfølgeligheder, kan du klikke her.

Klik ind her, hvis du vil læse om Muhammedkrisen ud fra et dialogisk perspektiv, der tydeliggør nogle kulturelle selvfølgeligheder under Muhammedkrisen. (Word-fil).

I menuen i venstre side kan du finde øvelser til at tydeliggøre vores kulturelle selvfølgelige betydninger og forforståelser. Nogle er korte, andre er mere tidskrævende. For at danne dig et overblik over, hvad der gemmer sig under menuen, kan du læse en oversigt i nedenstående. Adskilte værktøjer til at afdække kulturs selvfølgeligheder:

A. Kultur som vaner

Her kan du arbejde med at blive bevidst om betydningen af din kultur som vaner.

B. Kulturbærende ord

Her kan du læse om, hvordan du kan identificere centrale kulturbærende ord i din organisation. Du kan fokusere din indsats på at beskrive deres bagvedliggende betydninger og meninger. De kan fungere som løftestang til at til at forstå andre skjulte betydninger i din organisation.

C. Kulturs stoflighed

Her beskrives, hvordan nogle kulturelle aspekter viser sig som ”stoflig kultur”. Det vil sige kultur, der skal mærkes, fordi det ikke kan forklares med ord. Derfor er fysisk tilstedeværelse og inddragelse nogle gange nødvendig for at visse selvfølgeligheder kan åbenbares. Du finder spørgsmål og øvelser, der kan øge opmærksomheden på stoflig kultur.

D. Spejling

Den måske enkleste måde at synliggøre bagvedliggende betydninger og forforståelser på, er at spejle vores egen kontekst og betydningsunivers hos ”den anden”. Her finder du tips og øvelser til dette.

E. Den personlige historie

Her læser du om, hvordan du kan bruge din personlige historie og erfaringer til at synliggøre bagvedliggende betydninger.

F. Virkelighedsforståelser

Virkelighedsforståelser, også kaldet kulturs dybere lag, dækker over mange skjulte selvfølgelige betydninger. Her er et link, hvor du via test, teori og øvelser kan gå i dybden med kulturs dybere lag.

At afdække kontekst og betydningsunivers

Her kan du finde to forholdsvis omfattende spørgeguides til, dels at afdække hvilken kontekst, der spiller ind i forhold til en af dig udvalgt kulturel praksisform, dels at afdække hvorledes denne kontekst har skabt selvfølgelige betydninger og forforståelser.

At afdække kulturs selvfølgeligheder i praksis

Her følger nogle ideer til, hvordan vi kan gøre kulturens selvfølgelige betydninger og forforståelser mere eksplicitte og tydelige i praksis, eksemplificeret på en flerkulturel børnehave.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55