Analyseværktøjer, adskilte

Enkeltstående analyseværktøjer - til at skabe forståelse på tværs af virkelighedsforståelser

Når vi forsøger at finde ud af, hvordan virkelighedsforståelserne spiller ind, er det ensbetydende med, at vi forsøger at begribe andre menneskers dybereliggende kulturelle motiv for at gøre, som de gør. Gennem tolkning af det dybereliggende motiv opnår vi forståelse for det, som ellers syntes uforståeligt, og derved bygges bro over forskellene.

Vi tolker andre. Nogle helt færdige svar vil vi derfor næppe nogensinde få.

I menuen til venstre er der forskellige emner med tilhørende øvelser, som alle er vigtige aspekter af tolkningsarbejdet. Tilsammen udgør de et analyseværktøj til at synliggøre og bygge bro over virkelighedsforståelser.

Du kan også klikke ind på dem her:

  • Det, der støder
  • Det synlige dækker over det usynlige
  • Opdage egne virkelighedsforståelser
  • Indlevelse

Det er også en hjælp at arbejde med at udvikle din metakulturelle bevidsthed. Klik her for link til dette.

I arbejdet med at synliggøre virkelighedsforståelser er det en god ide at bruge principperne inden for ikke-voldelig-kommunikation. Klik ind her hvis du vil læse dem.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55