Diskussionsoplæg

Udfordringer ved virkelighedsforståelser

Møder mellem forskellige virkelighedsforståelser kan være udfordrende og krævende, men også til gensidig inspiration og udvikling.

Gruppe

Efter at have læst teorien og arbejdet med nogle eller alle øvelserne om kulturs dybere lag følger her nogle oplæg til diskussion og overvejelse. De handler om at konkretisere nogle af de udfordringer og vanskeligheder, men også læring og udvikling, som møder på tværs af virkelighedsforståelser kan skabe:

1. Læs eksemplet

To personer diskuterer ytringsfrihed.

Den ene kommer fra en verden, hvor der er plads til og vægt på, at individet har vide muligheder for at udfolde sig og prøve egne grænser og muligheder af. Gud og religiøse aspekter har mindre betydning og betragtes som en privatsag. Individet er ikke underlagt begrænsninger – fra en Gud ovenover eller i kraft af de tilgængelige ressourcer, for i denne verden er der næsten uanede ressourcer.

Den anden kommer fra en verden, hvor der er store forskelle mellem rig og fattig, og for mange er der begrænsede og meget få ressourcer. Gud og religiøse forhold har afgørende betydning i dette samfund. Kollektive aspekter er i højsædet, så individet er vant til at være underlagt personlige begrænsninger. Ulighed og hierarkiske forhold er nærmest naturgivent – måske i vid udstrækning en naturlig konsekvens af denne verdens betingelser. Det er vigtigt at være hensyntagende og yde beskyttelse over for dem, som man har en overordnet rolle i forhold til.

Diskuter ud fra eksemplet:

 • Hvordan er de to personers muligheder for at forstå hinanden – uden at være bevidste om deres forskellige kontekster og virkelighedsforståelser, der er knyttet til deres forskellige verdener?
 • Hvad kræver det, hvis de to parter skal blive enige omkring ytringsfrihed?
 • Hvordan er mulighederne for at løse konflikter, hvor personerne agerer og tænker ud fra forskellige virkelighedsforståelser, uden at være bevidste om forskellene?
 • Kan du/I selv finde eksempler fra eget liv eller praksis, hvor eksisterende eller tidligere konflikter kan have haft baggrund i forskelle i virkelighedsforståelser?

2. Læs eksemplet

Et forældrepar, som kommer fra en lille landsby i Irak, er til forældresamtale omkring deres fire-årige søn i børnehaven. Faktisk er de ofte bekymrede, for de synes nogle gange, at deres søn lærer de forkerte ting i børnehaven. Han er også blevet sværere at styre, efter at han er startet i børnehaven. De har fået at vide, at de gerne må stille spørgsmål og sige deres mening. Men det er svært.

Diskuter ud fra eksemplet:

 • Hvorfor kan det være svært for forældreparret at give udtryk for deres bekymring omkring deres søn?
 • Hvordan er det at skulle udtrykke tvivl og bekymring til mennesker, hvis virkelighedsforståelser adskiller sig fra ens egne, uden at man selv er klar over det?
 • Hvordan er det at skulle udtrykke tvivl og bekymring ved forhold, der kan have sammenhæng med virkelighedsforståelser uden at være bevidste om forskellene?
 • Hvordan er det muligt at lægge op til, at tvivl og bekymring kan kommunikeres på tværs af forskellige virkelighedsforståelser?

3. Diskuter/overvej

 • Hvilke barrierer kan der opstå i forhold til integrationsprocesser, når/hvis der er store forskelle i virkelighedsforståelser mellem danskere/det danske majoritetssamfund og den enkelte indvandrer? Lav en liste med de 10 vigtigste barrierer.
 • Vær gerne så konkret som muligt.

4. Diskuter/overvej:

 • Hvad kan gøre det nemmere at fungere på tværs af forskellige virkelighedsforståelser?
  • Hvad kræver det af dig og af gruppen? Nævn de 3 vigtigste krav til dig som individ, herefter de 3 vigtigste krav til gruppen.
  • Hvad kræver det af din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution? Nævn de 3 vigtigste krav.
  • Hvad kræver det af samfundet på statslig, regionalt og kommunalt niveau? Nævn de 3 vigtigste krav.

5. Diskuter/overvej:

 • Kan virkelighedsforståelser, som ligger langt fra dine egne, være til inspiration og læring for dig?
 • I givet fald hvordan?
  Tænkt konkret i forhold til barnesyn, børnepasning, læringsopfattelse, familiens rolle, barnets rolle i familien osv.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55