Hvordan tydeliggøre kulturs selvfølgeligheder?

Når vi arbejder med kulturelle selvfølgeligheder bliver vi bedre til at formidle os mere klart og utvetydigt i kulturmødet. Vi får også mulighed for at sætte os ind i og løsne op for nogle af de selvfølgelige betydninger, som ”den anden” forstår sig selv ud fra.

Derved forstår vi den anden ud fra hans/hendes kulturelle præmis, og udgår at forstå den anden ud fra vores egen kulturs præmis. Med andre ord: Vi forstår ikke kun det, vi selv forstår, men også hvad den anden forstår.

Derved bliver det nemmere at balancere kulturens betydning, ikke overdrive, således at for meget bliver gjort til noget kulturelt, ikke underdrive, således at vi gør for meget til noget personligt/uafhængigt af kulturforskelle. Vi undgår at mistolke hinanden, og den interkulturelle balanceakt lykkes.

I menuen i venstre side og underneden kan du klikke ind på emner, som kan belyse, hvordan vi kan tydeliggøre kulturs selvfølgeligheder.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55