Hvordan virker testen?

Du kan teste dig selv inden for to kulturelle aspekter.

Test 1. Kulturs dybere lag

Test 2. Kulturs selvfølgelighed

Til hvert område er der tilknyttet en test i seks trin.

På hvert trin i hver test vil du blive præsenteret for et problem, du skal løse. Du er pædagog i børnehaven og skal tage stilling til forskellige løsningsmuligheder, som besvares med enten 'enig', 'både/og' eller 'uenig'.

Husk – der er mere end én rigtig svarmulighed.

Bemærk, at nogle af svarmulighederne kan indeholde både noget godt og noget mindre heldigt – i forhold til at løse problemet.

Selvom du ikke er 100% enig i et af de tre svarmuligheder, skal du alligevel vælge en af de tre svarmuligheder på hvert trin.

Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55