Velkommen til Interkulturel.com

På Interkulturel.com finder du en masse lettilgængelig teori om kultur og kulturforståelse. 

Du kan også teste dine interkulturelle evner ud fra en hverdagspraksis i en børnehave. Du er linedanseren, der skal balancere kulturens betydning. Det vil sige at du skal undgå at overdrive eller underdrive kulturens betydning, for så kan du møde mennesker, som de er. Balancerer du, vakler du eller falder du ned af linen? 
              

Endelig kan du finde øvelser, der styrker dine interkulturelle kompetencer. Der er øvelser både egnet til at arbejde med individuelt og i grupper.  

Interkulturel.com er udviklet i en børnehavepraksis, men generel anvendelig indenfor alle fagområder og praksisser.
 
RIGTIG GOD FORNØJELSE!

Styrk dine interkulturelle kompetencer

Bliv en dygtig linedanser, lær at balancere kulturens betydning -
gennem test, teori og øvelser.

Ofte kommer vi til at overdrive betydningen af kulturforskelle, så noget der har med personens liv eller historie, bliver gjort til noget "kulturelt". Andre gange sker det modsatte og vi underdriver vi kulturforskelles betydning, og så personliggør vi noget, som i virkeligheden er noget kulturelt. Det betyder at vi mistolker og misforstår hinanden og tillægger hinanden motiver, som vi slet ikke har. Derfor er det helt centralt for at kunne skabe interkulturel forståelse, at vi kan "balancere kulturens betydning" - Som en linedanser, der ikke falder til den ene side og heller ikke til den anden side. 
 
 
 
 
 
 

 Kompliceret kulturteori omskrevet, så det er nemt at omsætte til praksis.

Kimen til Interkulturel.com blev lagt i en lille flerkulturel børnehave ved navn Sesam. 

Her blev der lavet udviklingsprojekter om, hvordan man kunne komme ud over problemer og misforståelser i kontakten mellem forældre og det pædagogiske personale.
 
Bl.a.gik de i gang med at inddrage kulturteori. Men det var en jungle at finde rundt i. Det var for det meste så højt hævet, at det var umuligt at omsætte og gøre brug af i en ofte travl og hektisk hverdag.

Det var på det tidspunkt at ideen til Interkulturel.com blev født. Formålet med Interkulturel.com var at omdanne komplekse kulturteorier til relativt enkle værktøjer, som gjorde det både realistisk og meningsfuldt for travle pædagoger og andre professionelle at gå i gang med.

TEST: Test dig selv

Test 

 

 

ØVELSER: Bliv mester

Gennem øvelser bliver det nemmere at få teorien omsat til praksis. Her finder du både korte og lange øvelser. Nogle egner sig kun til gruppe, andre kan du arbejde med helt alene.

Læs om øvelser til at få større metakulturel bevidsthed.

Læs om øvelser om kulturs selvfølgeligheder.

Læs om øvelser om kulturs dybere lag.

TEORI: Dit værktøj

Her er svært tilgængeligt kulturteori skrevet om, så de vigtigste pointer bliver fremhævede og lette at forstå.

Forstår du først teorien bag, så er det som at få et nyt værktøj til nemmere at begribe sin egen virkelighed.

Læs om kulturs dybere lag.

Takket være Ville Heises legat, Undervisningsministeriet og mange velmenende mennesker er Interkulturel.com gratis!
Giv selv et bidrag, så vi kan fortsætte med at være gratis.
Copyright Interkulturel.com, Karen Nørskov  | Tlf.: 60 66 28 55